“Where we meet”: intersectionaliteit en seksuele- en genderdiversiteit. Kunst- en cultuurlessen voor het voortgezet onderwijs met een boodschap.

Dona Daria en SKVR slaan de handen ineen en bieden workshops aan waarin relevante maatschappelijke thema’s en cultuureducatie samenkomen. Deze worden gegeven door kunstdocenten van SKVR en trainers van Dona Daria. 

Workshops ‘Kruispuntdenken’ en Gender- en seksuele diversiteit

Tijdens deze tweedelige workshop gaan de leerlingen en hun docent op een creatieve en interactieve manier enkele relevante en belangrijke thema’s verkennen: intersectionaliteit (kruispuntdenken) en gender- en seksuele diversiteit. Het besteden van aandacht aan deze thema’s is juist interessant voor deze doelgroep omdat jongeren vooral tijdens hun tijd op de middelbare school steeds meer ontdekken wie ze zijn en waar ze zich mee identificeren. Daarnaast leren ze ook steeds meer over de maatschappij waarvan zij deel uitmaken en de thema’s die binnen de samenleving spelen. Door bewustwording te creëren over intersectionaliteit en gender en seksuele diversiteit, kunnen we de leerlingen een handje helpen met het leren openstaan voor verschillende perspectieven, vooroordelen te doorbreken en zichzelf en anderen te accepteren zoals ze zijn.

Door kunst jezelf beter leren kennen

In de lessen zullen we gebruikmaken van verschillende kunstdisciplines zoals beeldende kunst, theater en spoken word om deze complexe thema’s op een creatieve en boeiende manier te verkennen. Dit doen wij om de leerlingen te  inspireren, uit te dagen en aan te moedigen om de wereld om hen heen met een nieuwsgierige blik te bekijken.

Where we meet 

“Where we meet” is ontwikkeld door trainers van Dona Daria in samenwerking met SKVR-makers Sander Koning en Stijn van Erp. Deze samenwerking maakt deel uit van de integrale samenwerking van SKVR en Dona Daria. Voor meer informatie verwijzen we door naar de nieuwsberichten op onze website: Dona Daria x SKVR creëren een gezamenlijke cultuur van inclusie 

Hoe te boeken?

De workshops zijn nu te boeken via SKVR Onderwijs:
onderwijs@skvr.nl of 010-2718320
Ook met CJP-budget of de MBO-card. 

Meer informatie over intersectionaliteit (kruispuntdenken) en gender- en seksuele diversiteit.

Intersectionaliteit verwijst naar het idee dat iemands identiteit en ervaringen niet slechts bepaald worden door één enkel aspect, zoals geslacht of etniciteit, maar door de combinatie en interactie van verschillende sociale en culturele factoren. Het erkennen van intersectionaliteit helpt ons om een beter begrip te krijgen van de complexiteit van menselijke identiteit en de ongelijkheden die daaruit voort kunnen komen.

Gender verwijst anders dan sekse en geslacht niet naar biologische kenmerken, maar naar sociale, culturele en psychologische kenmerken die met een geslacht in verband worden gebracht. Onder gender kan vallen wat traditioneel als ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gezien wordt, maar ook alles ertussenin. We willen graag verkennen hoe genderstereotypen ons beïnvloeden en hoe we deze stereotypen kunnen uitdagen en veranderen om meer inclusieve en gelijkwaardige omgevingen te creëren.

Seksuele diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan seksuele oriëntaties en identiteiten die mensen kunnen hebben, zoals homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender-zijn. Het bespreken van seksuele diversiteit is belangrijk omdat het ons in staat stelt om begrip, acceptatie en respect te bevorderen, waardoor we een inclusievere samenleving kunnen creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn.