SPACE: Ruimte en ideeën voor en van jongeren

SPACE is de jongerenafdeling van Dona Daria en gericht op het ruimte maken voor de verhalen en ideeën van Rotterdamse jongeren. We geven jongeren de tools in handen om het gesprek met elkaar aan te gaan, elkaar beter te leren begrijpen, hun eigen projecten te starten en elkaar hierin te ondersteunen. Ook begeleiden we jongeren in beleidsbeïnvloeding en het doen van onderzoek. 

Volg ons ook via sociale media #SPACE010

Wat SPACE DOET

SPACE Academy

Binnen de SPACE Academy bieden we verschillende trainingen en trajecten aan voor jongeren van 18 t/m 27 jaar in Rotterdam.
"Ik wil samen met andere jongeren werken aan een inclusieve stad."

Jezelf op Zuid x SPACE

Jezelf op Zuid is onderdeel geworden van SPACE010. De coördinatoren van Jezelf op Zuid volgen de trainingen in de SPACE Academy die hen gaan helpen een echte Safe SPACE op Zuid te creeren. Samen met hen zullen we ook events op Zuid gaan organiseren die werken aan de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI+.
"Ik wil dat alle jongeren in Rotterdam zichzelf kunnen zijn."

Online SPACE

De Online SPACE is een systeem op onze eigen server waar we trainen en elkaar ontmoeten. Helemaal corona-proof. We zijn nu hard aan het werk om een peer-to-peer training en netwerk op te zetten, zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over wat ze mee maken in de stad.
"Ik wil andere jongeren meer leren over discriminatie en gelijkwaardigheid."

Hoe doen we dat?

1. SPACE Academy – Training voor SPACE Makers

SPACE Makers zijn jongeren die actief een bijdrage willen leveren aan een inclusieve samenleving. Dit doen ze door ruimte te maken voor zichzelf en elkaar. De SPACE Makers worden getraind en begeleid in het gezamenlijk bedenken van projecten die de stad inclusiever maken. Ze krijgen training in teambuilding, leiderschap, communicatie, projectplannen schrijven en subsidie aanvragen. Aan het einde van het traject hebben ze een eigen of gezamenlijk plan geschreven en zijn ze klaar om het plan uit te voeren.

Advies

Hiernaast maken we samen Dona Daria’s huidige trainingen geschikter voor jongeren. We houden bijvoorbeeld extra rekeningen met taal, werkvormen en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Ook hebben ze zelf een training voor Dona Daria ontworpen: Unboxing Intersectionaliteit. Deze training gaat over de verschillende onderdelen van je identiteit die je maken tot wie je bent en de kansen die je hebt in de maatschappij positief of negatief beïnvloeden. We hebben het dan over privileges. 

Stages en onderzoek
Voor stagiaires en afstudeerders die een passie hebben voor jongeren, intersectionaliteit, kansengelijkheid, discriminatie, racisme en inclusie hebben we een beperkt aantal (onderzoeks)stageplekken afstudeeropdrachten.

2. De Online SPACE

De Online SPACE is een systeem op onze eigen server waar we trainen en elkaar ontmoeten. Op deze manier kunnen we ook corona-proof werken. We zijn nu hard aan het werk om een peer to peer training en netwerk op te zetten, zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over wat ze mee maken in de stad. 

3. Jezelf op Zuid x SPACE

Jezelf op Zuid is onderdeel geworden van SPACE010. De coördinatoren van Jezelf op Zuid volgen de trainingen in de SPACE Academy die hen gaan helpen een echte Safe SPACE op Zuid te creeren. Samen met hen zullen we ook events op Zuid gaan organiseren die werken aan de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI+. 

Heb jij een initiatief of idee en zoek je aansluiting? Mail ons dan via info@donadaria.nl o.v.v. SPACE.