Dona Daria x SKVR creëren een gezamenlijke cultuur van inclusie

In 2023 zullen SKVR en Dona Daria in samenwerking pilots ontwikkelen en uitvoeren om een gezamenlijke cultuur van inclusie te creëren voor onszelf en de stad.

Vanuit een collectieve visie op inclusie en diversiteit leren we van elkaar door interne deskundigheidsbevordering, delen we onze kennis met het onderwijs en creëren we een veilige plek voor cultuureducatie en een safe(r) space voor jongeren op Rotterdam Zuid

Dona Daria x SKVR

Als culturele en maatschappelijke organisaties geven SKVR en Dona Daria het goede voorbeeld. We werken verbindend, inclusief en stellen een nieuwe norm die noodzakelijk is. We creëren een gezamenlijke cultuur van inclusie door van elkaars kennis en expertise te leren en helpen elkaar bij interne deskundigheidsbevordering. 

We bespreken tegenstrijdige waarden, normen en gewoontes die permanent bediscussieerd worden en aan veranderingen onderhevig zijn. Dit dragen we ook uit naar buiten in onze communicatie en de gezamenlijke activiteiten.

“Dona Daria en haar jongerenafdeling SPACE kijken uit naar de samenwerking met SKVR. We zien een grote meerwaarde in het inzetten van cultuur(educatie) als drager van de inhoudelijke boodschap” – Patricia Ooms, directeur Dona Daria.

Visie

Onze diverse stad Rotterdam kent een wereldwijde representatie van tradities en identiteiten. Als statistisch jongste stad van Nederland staan we voor veel uitdagingen, maar is er ook veel moois in en aan Rotterdam.

Vooral de jongere generatie ontwikkelt zich steeds meer naar een inclusieve samenleving.  Maar wat betekent dit voor de leefwereld waarin zij zich bevinden en voor hun sociale relaties; de vriendschappen, de informele groepen en (jeugd)cultuurgroepen waarvan onze jongeren deel uitmaken.

Activiteiten

Dona Daria en SKVR willen de jonge generatie hierbij helpen door cultuuronderwijs aan te bieden waar we creatieve werkvormen koppelen aan sociaal maatschappelijke thema’s. We combineren hiervoor onze werkvormen en inhoudelijke kennis. Samen werken we ook aan een veilige omgeving waar jongeren hun identiteit kunnen ontwikkelen en onderzoeken op een laagdrempelige manier. Binnen de safe(r) space kunnen jongeren op een creatieve manier uiten wat intern in hen omgaat. 

“Onze samenwerking met Dona Daria sluit krachtig aan op onze visie om een creatief netwerk in Rotterdam te zijn. Een inspirerende start en volgende stap in onze ontwikkeling naar een meer inclusieve organisatie en stad.” – Claudia Doesburg, directeur SKVR, The Creative Network.