STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Justitia a.k.a. Gerechtigheid

Justitia a.k.a. Gerechtigheid

In de periode van Orange the World  van 25 november tot 10 december zie je de campagne Justitia a.k.a. Gerechtigheid – Stop geweld tegen vrouwen. 

De campagne maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Justitia a.k.a. Gerechtigheid die volgend jaar op Internationale Vrouwendag 2024 uitgebreider wordt gelanceerd.

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

2 op de 3 vrouwen in Nederland is afgelopen jaar op straat lastiggevallen.
1 op de 3 vrouwen heeft fysiek seksuele intimidatie ervaren op het werk.
1 op de 5 vrouwen is ooit fysiek mishandeld door (ex-) partner.

Waarom een campagne over het universele handgebaar?

Een universeel handgebaar is een gebaar dat wereldwijd wordt begrepen, ongeacht culturele of taalkundige verschillen. In de praktijk is het echter moeilijk om een gebaar te vinden dat absoluut universeel is, omdat culturele contexten en interpretaties kunnen variëren. Wat in één cultuur als een vriendelijk gebaar wordt beschouwd, kan in een andere cultuur mogelijk een andere betekenis hebben.

Sommige gebaren, zoals een glimlach, kunnen echter als algemeen vriendelijk en positief worden beschouwd, hoewel zelfs hier nuances kunnen bestaan. Het is belangrijk om bewust te zijn van culturele verschillen en interpretaties bij het gebruik van handgebaren, vooral in internationale situaties. Wat als onschuldig of vriendelijk wordt beschouwd in de ene cultuur, kan mogelijk verkeerd worden geïnterpreteerd in een andere cultuur.

Het belang van een universeel handgebaar tegen geweld tegen vrouwen ligt in de mogelijkheid om wereldwijd bewustzijn te creëren en steun te symboliseren. Een dergelijk gebaar kan dienen als een krachtig symbool voor solidariteit en het tegengaan van geweld. Door een eenvoudig en begrijpelijk handgebaar te gebruiken, ongeacht culturele achtergronden, kan de boodschap effectief worden verspreid en begrepen. Het doel is om een wereldwijde beweging te bevorderen die zich inzet voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen en het bevorderen van gelijkheid en respect.

Wat kun jij doen?

Het promoten van een universeel handgebaar tegen geweld tegen vrouwen in beweging brengen.  
Maak een selfie met het gebaar en verspreid het op je social media met #stopgeweldtegenvrouwen 

Het doel is om wereldwijd bewustzijn te creëren, solidariteit te symboliseren en steun te genereren om geweld tegen vrouwen te beëindigen en gelijkheid en respect te bevorderen. 

Help mee geweld tegen vrouwen te stoppen.

Zie je het handgebaar? Bel 112 bij (acuut) gevaar. Blijf contact houden met de persoon in nood, misschien kunnen jullie samen een veiligheidsplan of vluchtplan bedenken. Schakel hulp in, bijvoorbeeld de politie, of doe een melding van huiselijk geweld bij Veilig Thuis (0800-2000). Je kan ook advies vragen bij Veilig Thuis (ook via chat bereikbaar).

Doe een donatie. 

Je kunt ook helpen door een donatie te doen. Gebruik daarvoor deze link en kies in het dropdown menu ‘projecten’ voor ‘stop geweld tegen vrouwen’. We zijn je heel dankbaar.

Samenwerking

Jusititia a.k.a. Gerechtigheid is een samenwerking van Dona Daria, VVolf, gemeente Rotterdam, Studio de Koning, Nederlandse Vrouwenraad, van Haeften en Braat Advocaten, Mr & Mrs Oasis, Humberto Tan en Frits Wester.

Meer over de campagne

Het onder de aandacht brengen van het handgebaar is het eerste onderdeel van de Justitia a.k.a. Gerechtigheid-tentoonstelling die op Internationale Vrouwendag 2024 wordt gelanceerd. Ook de interviews door Frits Wester en beelden bewerkt door kunstenares Vanessa Beltgens met de krachtige vrouwen worden dan uitgebracht. Het doel: bewustzijn creëren, solidariteit symboliseren en steun genereren om geweld tegen vrouwen te beëindigen en gelijkheid en respect te bevorderen.

Ook de Rotterdamse politiek ziet het belang van het meer bekendmaken van het handgebaar. Hiervoor nam de Gemeenteraad op 1 december 2022 de volgende motie aan: Document RotterdamRaad – [22bb008230] Een handreiking door een handgebaar – iBabs RIS

In nood, gebruik dit gebaar, het heeft levens gered. Neem deel, wees bewust. Als er een schreeuw voor hulp nodig is, antwoord!

De campagne vraagt meer bekendheid te geven omtrent het universele handgebaar en om de kracht van samenwerking te onderstrepen.

Nu met Orange The World 2023 pakken wij de draad weer op. Universeel bekenbaarheid geven aan het universele handgebaar stop geweld tegen vrouwen!

Stop geweld tegen vrouwen begint niet alleen bij het doorbreken van taboes en het zoeken naar hulp, maar ook bij het inzetten van kunst als een krachtig instrument voor sociale verandering. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van de samenleving om samen te werken, te luisteren en bewustwording te creëren, zodat vrouwen niet alleen overleven, maar gedijen in een omgeving van respect en begrip.
Vanessa Beltgens
Projectleider Dona Daria / Creative Director VVOLF / Beeldend Kunstenaar

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Vanessa, een kunstenares en projectleider bij Dona Daria, deelde haar persoonlijke ervaring met huiselijk geweld in een interview. Ze benadrukte hoe deze ervaring haar kunst en haar werk heeft beïnvloed, en hoe kunst een krachtig middel is om maatschappelijke kwesties, zoals huiselijk geweld, aan te kaarten.

Vanessa pleit voor het doorbreken van taboes rond huiselijk geweld en benadrukt het belang van samenwerking en dialoog. Als creatief directeur bij VVOLF zet ze zich in om bewustwording te vergroten en huiselijk geweld te bestrijden, waarbij ze gelooft in de kracht van kunst als een instrument voor sociale verandering. Haar verhaal illustreert de kracht van kunst en samenwerking in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. 

Uit het interview:

De boodschap is om meer samen te werken, te luisteren naar elkaar, weer de verbintenis te zoeken. We zijn niet zozeer allemaal casussen en nummers, maar we zijn echte mensen. Nu zijn komen de empathietrainingen en zo allemaal naar boven.. waarom? Omdat we zijn vergeten hoe het is om echt te verbinden met mensen.” 

Dit benadrukt het belang van samenwerking, empathie en het doorbreken van de taboes rond huiselijk geweld om een einde te maken aan het leed dat vrouwen ervaren.

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Frits Wester heeft zich voor de tentoonstelling Justitia a.k.a. Gerechtigheid ingezet als interviewer. Zijn betrokkenheid bij deze tentoonstelling geeft aan dat hij niet alleen actief is in de journalistiek, maar ook bijdraagt aan andere culturele en maatschappelijke initiatieven. 

Het is altijd interessant om de veelzijdigheid van journalisten zoals Frits Wester te zien, die niet alleen een rol spelen in de verslaggeving van politieke gebeurtenissen, maar ook betrokken zijn bij bredere aspecten van de samenleving. 

Over 

Frits Wester is een bekende Nederlandse politieke journalist en commentator. Geboren op 29 maart 1962 in Veenendaal maar opgegroeid in Alkmaar, Nederland, waar het begon, heeft hij een lange carrière in de politieke journalistiek achter de rug. Zijn bijdragen aan de verslaggeving over de Nederlandse politiek hebben hem een prominente positie gegeven in de media. 

Wester staat bekend om zijn werk op televisie, waar hij als analist en commentator regelmatig verscheen in programma’s die zich bezighouden met actuele zaken en politieke ontwikkelingen. Zijn betrokkenheid bij RTL Nieuws, een gerenommeerd Nederlands televisienieuwsprogramma, heeft bijgedragen aan zijn populariteit en reputatie als politiek deskundige. 

Als politiek verslaggever bij RTL Nieuws heeft Frits Wester analyses en commentaar geleverd over verschillende politieke gebeurtenissen, waardoor hij kijkers inzicht biedt in het complexe Nederlandse politieke landschap. Zijn ervaring en deskundigheid hebben hem tot een vertrouwde stem gemaakt in de journalistieke wereld. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Je moet echt bereid zijn om alles op te geven. Dat is het echt. In je hoofd moet je echt bereid zijn om alles op te geven. Nu is het klaar en nu ga ik vechten voor een nieuw leven. Want ja, je bent het kwijtgeraakt, je leven. Dat was eigenlijk wat mij hielp.
Christina Huisenga
Ervaringsdeskundige Partnergeweld / werkzaam bij RSG Simon Vesdijk

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Christina deelt haar ervaringen als overlevende van huiselijk geweld en benadrukt het belang van openheid en bewustzijn. Ze moedigt vrouwen aan om bereid te zijn alles op te geven en hulp te zoeken om uit de situatie te komen.

Christina onderstreept dat huiselijk geweld in alle lagen van de samenleving voorkomt en dat het doorbroken moet worden. Ze deelt haar trots op het feit dat ze zichzelf heeft teruggevonden en dat haar kinderen autonomie hebben om hun eigen keuzes te maken. Ze spreekt over de uitdagingen van nieuwe relaties na huiselijk geweld en het belang van herkenning van rode vlaggen. Christina benadrukt het taboe rondom huiselijk geweld, vooral in kleinere gemeenschappen, en pleit voor meer openheid en bewustwording om geweld tegen vrouwen te stoppen. 

Uit het interview met Raja:

Christina: Ja, ik heb de Afrikaanse wilde hond gekozen omdat het een hele sociale diersoort is. Ze werken echt samen als een team. Ze zorgen voor elkaar, en er is geen leider. Het is echt een samenwerking. Dat vond ik wel heel mooi, omdat ik altijd wel hou van die samenwerking en het zorgen voor elkaar. Het sprak me aan. 

Raja: Dat is prachtig. Nou, Christina, heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal en jouw ervaringen. Het is heel krachtig en inspirerend om te horen hoe je door moeilijke situaties bent gegaan en nu in staat bent om anderen te ondersteunen. Dus dank je wel. 

Christina: Graag gedaan. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Je bent niet alleen. Er is altijd hulp en je mág spreken. Je hoeft niet bang te zijn om je stem te laten horen. Dit was voor mij ook heel belangrijk. Ik durfde lange tijd niet te praten, ik durfde mijn verhaal niet te delen. Maar uiteindelijk heb ik geleerd dat het delen van je verhaal helpt bij het herstelproces.
Liane de Hoop 
Ervaringsdeskundige Partnergeweld / werkzaam bij GGZ

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Het interview met Liane de Hoop benadrukt het belang van het doorbreken van geweld tegen vrouwen. Liane deelt haar persoonlijke ervaring van twintig jaar geweld in verschillende vormen, waaronder fysiek, emotioneel en seksueel, en hoe ze uiteindelijk de moed vond om weg te gaan.

Haar boodschap richt zich op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld, het doorbreken van het taboe, en het bieden van ondersteuning aan vrouwen en jongeren. Ze benadrukt dat geweld nergens thuishoort, roept vrouwen op zichzelf als waardevol te zien, en spoort de jeugd aan om bewust te worden van de ernst van geweld in relaties. Liane deelt haar krachtige boodschap van zelfliefde, eigenwaarde en veerkracht, met de hoop anderen te inspireren om zichzelf te bevrijden uit situaties van geweld. 

Uit het interview:

Liane: Nou ja, sowieso dat geweld nergens thuis hoort. Dat is gewoon één ding. Dat ik ook belangrijk vind, zeker voor de vrouwen, de jonge meiden, dat zij zichzelf moeten zien als een waardevol mens. Maar waar zit die waardevol in? Waar zie jij jezelf waardevol? Heel veel vrouwen, ook heel veel jonge meisjes die hebben een minderwaardigheidscomplex en dan zijn ze nog knap en mooi en nog zien zij zichzelf niet als mooi, als waardevol. 

Raja: Ik ga heel even terug naar uw tekst. Want ik zie hier dat u twee liedjes heeft uitgekozen. Superwoman van Alicia Keys en Get Up Stand Up van Bob Marley en The Walkers. Waarom? Ik bedoel, de nummers zijn prachtig en ik kan wel best invullen waarom, maar… 

Liane: Nou ja, goed, wat ik al zei, de superwoman, ja. Dat spreekt al voor zich. Ik denk dat ik ook gewoon echt wel nu mag spreken over dat ik een krachtige vrouw ben. En ook anderen ook echt wel bevestigen. Goh, dat je dat allemaal hebt meegemaakt, dat ben je sterk. Nou, ik zal ervaren, ik het ook, dat ik gewoon een sterke vrouw ben en dat ik er mag zijn. Dat. En van Bob Marley vond ik het mooie daarvan is dus dat stand-up… Get up, stand up for your right. En daar gaat het juist echt wel om… Sta voor je recht. Sta voor je… Weet je wel, dat. 

Raja: En voor wie je bent. 

Liane: Ja, en voor wie ik ben. 

Raja: Zonder schaamte. 

Liane: Precies. Nou, en ik heb jarenlang in die schaamte gezeten. Ik liep als jonge meisje altijd naar de grond te kijken. Ik keek nooit naar voren. 

Raja: Nu is het omhoog. 

Liane: Nu mag ik gewoon omhoog kijken. Nu mag ik dankbaar zijn. Geweldig. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Raja Felgata zet zich in voor het doorbreken van taboes en het vergroten van bewustzijn, zoals blijkt uit haar betrokkenheid bij de tentoonstelling ‘Justitia a.k.a. Gerechtigheid’.

Voor deze tentoonstelling heeft Raja Felgata drie ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld geïnterviewd, waarmee zij een krachtige bijdrage levert aan het belichten van maatschappelijke uitdagingen en het stimuleren van dialoog. 

Raja Felgata heeft niet alleen haar veelzijdigheid getoond als televisiepresentatrice, actrice en producent, maar heeft ook een diepgaand engagement met maatschappelijke kwesties aan de dag gelegd. Als mede-oprichter van Mr & Mrs Oasis, een creatieve community agency, heeft Raja samengewerkt met Khalid Ouaziz om content te produceren die de diversiteit en inclusie in de samenleving weerspiegelt. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Een belangrijk inzicht is dat huiselijk geweld niet alleen stopt bij het verlaten van de situatie. Het begint met bewustwording en een open dialoog. Laten we samenwerken om de stilte te doorbreken en een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen.
Cybille Latour
Ervaringsdeskundige Partnergeweld / Ervaringsdeskundige Amoede & Sociale Uitsluiting / ZZP 2 to Care Coaching / Power by Peers

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Cybille Latour’s verhaal is een krachtige getuigenis van zelfontdekking en herstel na huiselijk geweld. Ze benadrukt het belang van zelfhulp, stapsgewijze vooruitgang en zelfbescherming. Het keerpunt kwam toen haar kinderen werden afgenomen, waardoor ze besloot een einde te maken aan de relatie. Trots op haar eigen bedrijf en het welzijn van haar kinderen, hoopt Cybille op een toekomstige plek waar mensen veilig kunnen samenkomen. Haar verhaal dient als een inspirerende boodschap om bewustwording te creëren en geweld tegen vrouwen te stoppen. 

Het interview illustreert de kracht van veerkracht, zelfreflectie en de impact van zelfhulp bij het overwinnen van moeilijke situaties. Het benadrukt ook het belang van het delen van ervaringen om anderen te inspireren en bewustzijn te creëren rond huiselijk geweld. 

Uit het interview:

Raja: Veilig.  

Cybille: Veiligheid. Ja, het is meer dan dat. Gewoon bewustwording.  

Raja: Heb je het idee dat vrouwen zich nu ook meer durven uit te spreken… En sneller stappen durven te ondernemen? Of is het nog steeds een moeilijk traject?  

Cybille: Vooral als je kinderen hebt, denk ik. Ze doen het wel. En ik moet ook zeggen… In sommige omstandigheden waar vrouwen in zitten, is het ook gewoon normaal. Het is normaal.  

Raja: Geweld.  

Cybille: Ja. En ja, daar kun je ook weinig mee. Maar dan is het van… Dan hebben weleens gesprekken gehad over wat is het effect op je kind. Weet je, want je kind slaat je ook. Jij wil niet dat je kind jou slaat, maar waarom slaat jouw kind jou? Omdat jouw kind dat ziet. En wat gebeurt er daarna? Jouw kind die zet dat door. Ook in volwassenheid.  

Raja: Geeft het weer door aan zij of haar kind. Ja, dus dan laat ik de andere kant zien.  

Cybille: O ja, weet je, dus dan geef ik ze een spiegel. En dat is ook belangrijk.  

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Kijk het probleem aan en loop er niet voor weg. Grijp het. Want je bent veel sterker dan je kan, want je kan ook allemaal incasseren.
Astrid van Heumen
Voorzitter Nederlandse Vrouwenraad

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Astrid, voorzitter van de Nederlandse Vrouwenraad, deelde openlijk haar ervaringen met verschillende vormen van geweld. Ze sprak over haar rol in het doorbreken van taboes rond huiselijk geweld en benadrukte het belang van bewustwording en open communicatie. Astrid deelde ook haar persoonlijke motto, waarin ze aanmoedigde om problemen onder ogen te zien en moedig te zijn bij het aanpakken van uitdagingen. Haar verhaal pleit voor collectieve actie in lijn met het Verdrag van Istanbul om geweld tegen vrouwen te stoppen, met de nadruk op samenwerking tussen mannen en vrouwen. 

Uit het interview:

“Het taboe moet doorbroken worden. Er moet over gesproken worden.” 

“Ik realiseer me nu wel, na alle verhalen van al die andere vrouwen, dat ik eigenlijk er ook mee te maken heb gehad, zonder dat ik het wist.” 

“Geweld tegen vrouwen en tegen kinderen is gewoon onbegrijpelijk dat het nog bestaat in Nederland. Het moet uit de taboesfeer.” 

“Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, kijk, je moet als slachtoffer, moet jezelf geen slachtoffer voelen, maar moet je eigenlijk die vraag gaan stellen, de hulpvraag, is geen vraag om je voor te schamen.” 

“Je moet wel zelf, je bent ook verantwoordelijk voor je eigen leven. En het slachtofferrol zijn is ook best wel aangenaam Maar als je eruit wil, moet je moedig zijn.” 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Twijfel niet aan jezelf en vertrouw op je gevoel, dat heel diep van binnen en heel klein fluistert; 'Het voelt niet goed’. Luister daarnaar. En probeer dan iemand in je omgeving, of juist misschien niet de omgeving als het spannend is, een huisarts of iemand, gewoon om er toch over te praten. En van daaruit, nou ja, hulp te gaan zoeken.
Maartje Braat 
Familierecht Advocaat / werkzaam bij Van Haeften en Braat Advocaten

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Maartje, als familierechtadvocaat, benadrukt het belang van het tijdig inschakelen van hulp bij relationele problemen. Ze ziet haar rol als een coachende begeleider en raadt psychologische hulp aan, vooral bij gevallen van geweld. Maartje wijst op de schaamte en taboe rond huiselijk geweld en moedigt aan om vragen te stellen zonder oordeel. 

In het kader van het stoppen van geweld tegen vrouwen benadrukt Maartje de ernst van zelfs het kleinste incident van geweld. Ze adviseert vrouwen om niet aan zichzelf te twijfelen, op hun gevoel te vertrouwen en snel hulp te zoeken om weer in hun kracht te komen. 

Belangrijk is het effect van huiselijk geweld op kinderen, waarbij Maartje benadrukt dat het van cruciaal belang is kinderen te beschermen en hen blootstelling aan geweld te besparen. 

Samenwerking wordt essentieel genoemd, niet alleen tussen professionals zoals advocaten en psychologen, maar ook op bredere schaal in de samenleving. Het bespreken en doorbreken van taboes, het zonder oordeel luisteren naar verhalen en het gezamenlijk streven naar oplossingen zijn cruciale aspecten van deze samenwerking om geweld tegen vrouwen te stoppen en slachtoffers te ondersteunen. 

Uit het interview:

Over de rol van de advocaat: 

“En als advocaat kan hij naast iemand gaan staan, veel meer een coachende rol aannemen, waardoor je toch met de insteek om er samen uit te komen toch eigenlijk een goed resultaat kan bereiken daarin.” 

Over schaamte en taboe rondom huiselijk geweld: 

“Nee. Ik denk dat er heel veel verscheidenheid is… Waar zit die schroom? Ja. Ik denk… Toch ook schaamte, taboe, het niet willen toegeven.” 

Belang van samenwerking en het doorbreken van taboes: 

“Laat iemand gewoon blanco zijn verhaal doen zonder daar meteen allerlei dingen van te vinden. Ik denk dat, ja, dan kan je de drempel verlagen voor mensen om er toch iets open over te zeggen.” 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Stop geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem dat we gezamenlijk moeten aanpakken. Het vereist de betrokkenheid van de hele samenleving, van werkgevers tot individuen, om de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld te doorbreken.
Tamara Nanlohy
Blijfgroep Amsterdam

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Tamara Nanlohy, werkzaam bij de Blijfgroep in Amsterdam als fondsenwerver, bespreekt in het interview met Frits het belang van het aanpakken van huiselijk geweld, met specifieke aandacht voor vrouwen.

De Blijfgroep biedt opvang en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. Tamara benadrukt het cruciale belang van samenwerking in de maatschappij om de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld te stoppen. Ze deelt haar persoonlijke motivatie en ervaringen, benadrukt de rol van bewustwording en educatie, en legt uit dat geweld zich niet beperkt tot bepaalde bevolkingsgroepen. Tamara pleit voor een gezamenlijke aanpak, waarbij ook werkgevers en de bredere samenleving betrokken zijn. Ze onderstreept de noodzaak van onderzoek, financiële steun, en het doorbreken van het taboe rond huiselijk geweld. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

Spreek je uit. Dat is de eerste stap. We zijn allemaal een deel van de oplossing. Word medestander. Wees niet bang voor de antwoorden. Op het moment dat je uitspreekt, ben je al heel krachtig. Wees niet bang voor wat er vervolgens op je afgevuurd wordt, want je hebt al genoeg meegemaakt. Dat kan je ook nog behouden.
Patricia Ooms
Directeur Dona Daria

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Patricia Ooms is de directeur van Dona Daria, het Centrum voor Emancipatie, Participatie en Sociale Inclusie. Dona Daria richt zich oorspronkelijk op het empoweren van vrouwen, met name die met een niet-westerse achtergrond, die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en streven naar economische zelfstandigheid.

Onder Patricia’s leiderschap is de focus verbreed naar inclusiviteit, waarbij ook mannen en andere groepen betrokken zijn. Ze benadrukt het belang van bewustwording, het doorbreken van taboes, en het creëren van een samenleving waar zorg voor elkaar centraal staat.

Dona Daria biedt trainingen en ondersteuning om zowel vrouwen als mannen weerbaar te maken en vroegtijdig in te grijpen bij huiselijk geweld. Patricia pleit voor openheid, het uiten van gevoelens, en het creëren van gemeenschappen die zich actief bezighouden met elkaars welzijn, vooral in situaties van huiselijk geweld.

www.donadaria.nl

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Recentelijk heeft Humberto Tan de tentoonstelling “Justitia a.k.a. Gerechtigheid” omarmd. Hij fungeert als de fotograaf voor deze tentoonstelling, die in 2024 met Internationale Vrouwendag naar buiten komt. Zijn inzet, geloof, beschikbaarheid en samenwerking met Studio 34x hebben deze tentoonstelling mogelijk gemaakt. Zonder zijn bijdrage zou dit initiatief niet tot stand zijn gekomen. 

Over

Humberto Tan, geboren in 1965 in Suriname, is een Nederlandse televisiepresentator, journalist en voormalig basketbalspeler. Na zijn rechtenstudie begon hij als sportjournalist bij NOS Studio Sport. Zijn carrière kreeg een boost met het programma “Holland Sport” in 2005. Tan staat bekend om zijn veelzijdigheid en heeft diverse shows gepresenteerd, waaronder “RTL Boulevard” en “Dancing with the Stars”. Naast zijn mediawerk is hij actief betrokken bij goede doelen en vertegenwoordigt hij diversiteit in de Nederlandse media. Zijn passie voor fotografie begon op jonge leeftijd en werd verder ontwikkeld tijdens zijn reizen. Het winnen van “Het Perfecte Plaatje” motiveerde hem om zijn fotografische vaardigheden te verbeteren. Tan heeft zich verdiept in technische aspecten van fotografie en verkent wat hem echt enthousiast maakt. 

De gehele interviewserie en de fototentoonstelling lanceert op Internationale Vrouwendag 2024.