HET OT – Uithuis plaatsing toeslagen-affaire

Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire.

Extra ondersteuning voor gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire die te maken hebben met uithuisplaatsing kinderen.

De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben een flinke impact op vele gezinnen. Een groep gedupeerden heeft te maken (gehad) met uithuisplaatsing van hun kinderen. Ouders en hun kinderen horen bij elkaar. Maar soms spelen er zaken waardoor de veiligheid of ontwikkeling van het kind op het spel staat. In het belang van het kind kan dan de zware beslissing worden genomen om het kind uit huis te plaatsen.

De toeslagenaffaire kan mogelijk hebben bijgedragen aan een stapeling van problemen binnen het gezin waardoor het kind daar niet meer veilig kon opgroeien. Gezinnen die te maken hebben gehad met de problemen bij de kinderopvangtoeslagen én een uithuisgeplaatst kind hebben, hebben veel voor hun kiezen gehad. Daarom zetten we ons in om deze groep ouders extra hulp en ondersteuning te bieden, naast de hulp die toeslagenouders al krijgen via de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen en via de gemeente. Dit doen we met getroffen ouders en alle partijen uit de jeugdbescherming; de VNG, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg. Naast de inspanningen die gemeenten en gecertificeerde instellingen doen om deze ouders en kinderen te ondersteunen, zal er een speciaal opgeleid Ondersteuningsteam beschikbaar komen voor ouders en kinderen die te maken hebben met uithuisplaatsingen.

Extra ondersteuning
Net als alle andere gedupeerden kunnen deze ouders ondersteuning krijgen van de gemeente op de vijf leefgebieden (schulden, huisvesting, werk, zorg & gezin). Voor wat betreft de financiële afwikkeling van de KOT is er hulp vanuit UHT. Voor kinderen is er de kindregeling en worden door UHT initiatieven ontwikkeld om deze kinderen verder te ondersteunen.
Op dit moment worden er in twee startgemeenten, waaronder gemeen Rotterdam, een pilot gedraaid waar het Ondersteuningsteam al actief is.

Naar verwachting kan vanaf april 2022 het onafhankelijke ondersteuningsteam worden ingezet. Het Ondersteuningsteam staat naast de ouders en heeft gespecialiseerde kennis, kunde en tijd om ouders en kinderen te begeleiden naar antwoorden en oplossingen. Zij stellen de vragen van de ouders en kinderen centraal.

Wat doet het Ondersteuningsteam?
• Biedt ouders een luisterend oor door naast ouders en kinderen te staan die vragen hebben over een uithuisplaatsing
• Ontrafelt samen met de ouder of het kind alle gebeurtenissen en ervaringen rond de uithuisplaatsing, om zo helder te krijgen welke wensen en mogelijkheden er zijn in deze specifieke situatie
• Biedt hulp in het proces naar herstel van contact of herstel van de gezinssituatie
• Schakelt instanties en deskundigen in die daarvoor nodig zijn en begeleid ouders en kinderen in de contacten met deze instanties en deskundigen

Het belang van het kind en focus op de toekomst staat daarbij altijd centraal. Het Ondersteuningsteam werkt vertrouwelijk, is er voor de ouder en/of het kind en handelt altijd alleen in overleg.

Ouders en kinderen bepalen zelf of zij behoefte hebben aan de extra ondersteuning en kunnen zich hiervoor melden bij het gemeentelijk steunpunt of de jeugdbescherming. Alleen in de startgemeenten Rotterdam en Almere kunnen ouders zich ook direct bij het ondersteuningsteam melden via rotterdam@hetondersteuningsteam.nl . Eind april wordt de pilot geëvalueerd en wordt er besloten of een directe aanmeld route landelijk beschikbaar komt.

Zie ook de Flyer voor professionals Flyer OT professionals

Bekijk meer via de website