De Nieuwe Toekomst

Heb je te maken gehad met huiselijk geweld en wil je een nieuwe start maken met werk? Dan is ‘De Nieuwe Toekomst’ wellicht interessant voor jou. 

Aanpak

De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige training in Nederland voor vrouwen met huiselijk geweld ervaringen met betrekking tot participatie en toeleiding naar een passende baan. De Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid. Tijdens de training verschuift de focus van de persoon naar de positie van de deelneemster in de samenleving. Zo wordt een brug geslagen tussen de periode van hulpverlening en re-integratie. 

Deze groepstraining bestaat uit tien bijeenkomsten, waarin activering en het toekomstperspectief centraal staat. Zo wordt onder andere gewerkt aan het herontdekken van passies en talenten en het verkrijgen en behouden van regie over het leven. Gecombineerd met een individueel coaching traject dat meerdere maanden duurt.

Onvoldoende grip op het dagelijks leven

Na huiselijk geweld en een eventuele periode in de opvang moeten slachtoffers hun leven weer op de rit krijgen. Structuur en regelmaat geven rust. Het geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om problemen het hoofd te bieden. Slachtoffers herwinnen de greep op hun leven en komen weer steviger in hun schoenen te staan. Hierbij hebben zij behoefte aan ondersteuning bij de organisatie en praktische uitvoering van het huishouden en bij regelzaken, zoals huisvesting en financiën (Bron: Tierolf, Lünnemann & Steketee, 2014; Wolf & Jansen, 2011).

Doel

Na deelname aan DNT zijn deelneemsters in staat om controle te nemen over hun eigen leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid.

Dona Daria projectleider Vanessa Beltgens vertelt: 

“21 maart hadden wij de afsluiting van alweer een traject van ‘De Nieuwe Toekomst’. Wij hadden een leuk groep dames die uiteindelijk hun certificaat hebben gehaald en ik ben trots op ze. Samen met een coach gaan zij verder op het pad van hun nieuwe toekomst met doelen op (vrijwilligers) werk en/of opleiding. Een duidelijk plan van aanpak en dat is fijn, structuur na een kwetsbaar leven te hebben geleid geeft hun weer lef en kracht om door te gaan. De volgende trainingen staan deze maand (mei) gepland. Interesse? Mail Vanessa Beltgens: v.beltgens@donadaria.nl

De doelgroep van DNT 

De doelgroep van DNT bestaat uit vrouwen van 18+ die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld en weer willen en kunnen werken aan hun toekomst, waarin ze streven naar meer controle over het eigen leven met perspectief op economische zelfstandigheid. 

Ontwikkelaar van de interventie 

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak en werkt trots samen met Dona Daria Projectleiders, Trainers en Coaches.

 

Zelf Coach worden voor De Nieuwe Toekomst?

Wil jij vrouwen ondersteunen na het korte leertraject De Nieuwe Toekomst, waar gewerkt wordt aan opbouwen na  huiselijk geweld? Meld je dan aan voor de coaching training en wordt vrijwillige coach.

Training vrijwillige coaches De Nieuwe Toekomst

Als coach ben je met name klankbord en steunpunt voor vrouwen die zich verder willen inzetten om te werken aan zelfstandigheid. Het uitgangspunt is dat de deelneemster het zelf doet, maar ze hoeft het niet alleen te doen. Je start met een training van twee dagen met de andere coaches waarin jouw rol als coach wordt verduidelijkt en geduid een je wordt getraind in het begeleiden van de vrouwen.

Wat biedt De Nieuwe Toekomst jou?

 • Leerzaam en waardevol contact met een deelneemster en de andere coaches.
 • Een training van 2 dagen, samen met de andere coaches waarin jouw rol als coach wordt verduidelijkt.
 • Intervisiebijeenkomsten samen met de andere coaches.
 • Ondersteuning van de projectleider tijdens de projectperiode.

 

Wat verwachten wij van jou als vrijwillige coach?

 • Volgt de training voor coaches
 • Spreekt goed Nederlands
 • Doet mee aan de intervisiebijeenkomsten voor coaches
 • Heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaart of kan zich die kennis snel eigen maken
 • Heeft enige kennis van sociaal/maatschappelijke dienstverlening
 • Heeft affiniteit met de doelgroep en is bekend met het onderwerp huiselijk geweld
 • Kan activeren zonder de regie over te nemen
 • Kan planmatig werken en heeft een praktische instelling
 • Kan omgaan met complexe problematiek
 • Is bereid te overleggen met de projectleider

 

Wie kan de cursus afnemen?

 • Organisaties
 • Particulieren

 

Deze cursus is gericht op

 • Volwassenen

 

Kosten

 • Gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam

 

Start van de cursus

 • Start in mei 2023, meld je aan!

 

Doorlooptijd

 • 9 maanden

 

Locatie

 • Stichting Dona Daria, Gerard Scholtenstraat 129, 3035 SJ Rotterdam