Coach worden voor De Nieuwe Toekomst? 

Wil jij vrouwen ondersteunen na het korte leertraject De Nieuwe Toekomst, waar gewerkt wordt aan opbouwen na huiselijk geweld? Meld je dan aan voor de coaching training en wordt vrijwillige coach.

De interventie ‘De Nieuwe Toekomst‘ is de enige training in Nederland voor vrouwen met huiselijk geweld ervaringen met de focus op participatie en toeleiding naar een passende baan, opleiding of vrijwilligerswerk. De Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid.

Wat biedt de nieuwe toekomst jou?

• Een leerzaam en waardevol contact met een deelneemster en andere coaches
• Een training van 2 dagen met de andere coaches waarin jouw rol als coach wordt verduidelijkt en afgebakend.
• Intervisiebijeenkomsten samen met de andere coaches
• Ondersteuning van de projectleider tijdens de projectperiode

Wat verwachten wij van jou als coach?

Een vrijwillige coach:
• Volgt de training voor coaches
• Spreekt goed Nederlands
• Doet mee aan de intervisiebijeenkomsten voor coaches
• Heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaart of kan zich die kennis snel
eigen maken
• Heeft enige kennis van sociaal/maatschappelijke dienstverlening
• Heeft affiniteit met de doelgroep en is bekend met het onderwerp huiselijk
geweld
• Kan activeren zonder de regie over te nemen
• Kan planmatig werken en heeft een praktische instelling
• Heeft enige nuchterheid (laat zich niet snel meeslepen door complexe problematiek)
• Is bereid te overleggen met de projectleider

Interesse? mail naar: v.beltgens@donadaria.nl

Of bel: 010 4659296

Ontwikkelaar van de interventie 

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak en werkt trots samen met Dona Daria Projectleiders, Trainers en Coaches.