WorKit

NEDERLANDS

WorKit is bedoeld om migranten te helpen hun taal- en arbeidsspecifieke vaardigheden te verbeteren en hun kansen op het vinden en behouden van een baan te vergroten. Het project biedt migranten en organisaties die met migranten werken een ‘Werktaal’ Kit voor Migranten – een eenvoudig te gebruiken set tools met taalleermateriaal, tips over hoe en waar te zoeken naar een baan en informatie over het arbeidsmarktsysteem van het gastland. 

De kit is ontwikkeld voor vijf Europese landen: Nederland, Bulgarije, Italië, Spanje en het Verenigd K en wordt gefinancierd door Erasmus +. Dona Daria gebruikt de materialen nu voor het onderdeel werk in het stedelijke project In je Kracht.

 

ENGELS

The WorKit project aims at helping migrants improve their language and employment-specific skills and increase their chances of finding and keeping a job. The project provides migrants and organisations working with migrants with a Job Language Kit for Migrants – an easy-to-use set of tools that contains language learning materials, tips on how and where to look for a job and information about the labour market system of the host country.

The Kit has been developed for five European countries: The Netherlands, Bulgaria, Italy, Spain and the UK, and is funded by Erasmus+.  Dona Daria uses the materials now for the work-section in the local project ‘In your strenghth’. 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: