Vrijwilligers oproep bij de expositie ‘Gerse Vrouwen’

Voor de expositie ‘Gerse Vrouwen’ zijn Dona Daria en Dig It Up op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het archiveren en beschrijven van het archiefmateriaal van Dona Daria.

Wat gaan we doen?

Gerse Vrouwen heeft tot doel de Rotterdamse vrouwenbeweging in beeld te brengen en tastbare plek in de geschiedenis te geven. Aanleiding hiervan is het archief wat nu op de zolder bij Dona Daria ligt. We nodigen dan ook graag alle geïnteresseerden van harte uit om zo veel mogelijk verhalen, informatie, materiaal en enthousiastelingen te verzamelen om gezamenlijk een mooie tentoonstelling voort te brengen.

We willen op 5 september de expositie openen.

Hoe is de emancipatie in Rotterdam verlopen en wie waren hierbij betrokken?

Verschillende vrouwen, actiegroepen, belangenorganisaties en welzijnsinstellingen hebben zich hard gemaakt voor vrouwenrechten en emancipatie. Verschillende vrouwen, actiegroepen, belangenorganisaties en welzijnsinstellingen hebben zich hard gemaakt voor vrouwenrechten en emancipatie. De waarde daarvan voor vrouwen, maar ook van de Rotterdamse samenleving als geheel, is groot en mag niet verloren gaan. De archiefstukken van Rotterdamse vrouwenemancipatie in het Rotterdamse Stadsarchief zijn gering.

Met ‘Gerse Vrouwen’ willen we ervoor zorgen dat de geschiedenis bewaard blijft voor volgende generaties.

Het is hierbij onze intentie om niet alleen te kijken naar de geschiedenis van de vrouwenemancipatie maar ook naar de kruisverbanden in inclusie. Hierbij richten we ons dus niet alleen op de hoogopgeleide vrouwen zonder migratieachtergrond, maar op inclusie in de meest volledige zin van het woord, waarbij we expliciet op zoek naar de geschiedenis van de vrouwen met migratie-achtergrond of vrouwen die tevens betrokken waren in de LHBT+ emancipatie. Daarnaast kijken we naar het begrip ‘emancipatie’ zelf en hoe dat zich heeft ontwikkelt tot het streven naar inclusieve samenleving in het nu.

We maken met ‘Gerse Vrouwen’ dus ook een sprong naar het heden. Hierdoor schetsen we een vollediger beeld. Met het project verbinden we verschillende generaties vrouwen, verschillende culturen maar ook leefwerelden waarbij er strijd gevoerd werd op meerdere aspecten van identiteit. Hierbij kijken we niet alleen naar het ‘vrouw’ zijn maar ook naar aspecten als gender, socio-economische positie of culturele achtergrond.

Dit maakt het een inclusieve aanpak die een compleet verhaal vertelt. Om dit te realiseren werken we samen met DIG IT UP.

Samenwerking DIG IT UP

DIG IT UP is de Rotterdamse stadscultuur galerie & erfgoedlab. DIG IT UP heeft naam gemaakt als belangrijke schatgraver van de Rotterdamse stadscultuur. Onbekend beeld- en geluidsmateriaal wordt ‘opgediept’ en voor altijd ontsloten als uniek erfgoed van de stad. De missie van DIG IT UP is het opgraven en tentoonstellen van Rotterdamse stadscultuur, met en voor de Rotterdammer. Door middel van exposities, documentaires, publicaties, talkshows en online-platforms toont DIG IT UP zo een nieuwe stadsgeschiedenis in beeld en geluid. DIG IT UP werkt d.m.v. crowdsourcing, waarmee een doelgerichte interactie wordt gezocht met het publiek. Op deze manier vindt DIG IT UP uniek beeld- en geluidsmateriaal ‘bij de mensen thuis’.

Meedoen?

Wil je je opgeven als vrijwilliger bij dit project? Dat kan. Voor de expositie zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen in de archiveringswerkzaamheden en het vormgeven van de randprogrammering na opening van de expositie. Bij interesse kun je een mailtje sturen naar Amanda Wams, projectleider via a.wams@donadaria.nl

Naast vrijwilligers zijn we ook op zoek naar materialen, beelden, video etc. die relevant zijn voor de expositie. Ideeën en input van mensen zijn van harte welkom.

Dit project is een samenwerking van Dona Daria, DIG IT UP, het Stadsarchief Rotterdam.

Beelden: Stadsarchief Rotterdam