Training: Unboxing Vrijheden

In de training Unboxing Vrijheden staat zelfbeschikking centraal. Zelfbeschikking is het recht op het maken van je eigen keuzes en zelfstandigheid. Zelfbeschikking betekent bijvoorbeeld je eigen partner kiezen of je kleden zoals jij zelf wilt. We gaan tijdens deze training in op keuzevrijheid, doorbreken van taboes, schadelijke traditionele praktijken, huiselijk en seksueel geweld.

Wil jij je niet schikken naar traditionele rolpatronen en wil je af van de druk die je omgeving je oplegt? Of wil je dat je kind zich gelijk voelt aan andere mensen? Ben je op zoek naar gelijkwaardigheid zonder strijd? De training Unboxing Zelfbeschikking kan je hierin ondersteunen.

Wat leer je?

De training bestaat uit 4 gespreksbijeenkomsten over:

    • Wat is zelfbeschikking?
    • Wat zijn traditionele rolpatronen en hoe doorbreek je ze?
    • Wat is genderbewust opvoeden?
    • Hoe word je (sociaal) weerbaar en hoe leer je omgaan met druk in je omgeving?

Met deze gespreksbijeenkomsten maken wij volwassenen bewust van het recht op zelfbeschikking en hoe dat zich verhoud tot het zelfbeschikkingsrecht van de anderen: het vrij zijn in het maken van hun eigen keuzes en het respecteren van die van anderen.

Daarbij hebben wij het voornamelijk over het maken van keuzes op het gebied van school, werk, partner, religie en kleiding, vrije tijdsbesteding en seksualiteit. Dit betekent ook dat we werken aan het doorbreken van bestaande stereotypen op basis van identiteit (etniciteit, religie, cultuur, gender- en seksuele oriëntatie) en bijbehorende rol- en verwachtingspatronen.

Meer informatie + aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Neem dan contact op via info@donadaria.nl of bel met Dona Daria 010-4659296.

Download hier de flyer.