Training: Unboxing Discriminatie

Doe jij mee in onze maatschappij? Ben jij je bewust van je rechten en plichten? Je hoeft het burgerlijk wetboek niet uit je hoofd te kennen om te weten dat een samenleving veel fijner is als iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Als je niet (helemaal) mee kan doen met de maatschappij, dan heb je misschien wel te maken met uitsluiting. Terwijl meedoen zowel een recht als een plicht is.

Met de training ‘Unboxing Discriminatie’ helpen we je op weg om op een gelijkwaardige manier met de maatschappij mee te doen. Dit betekent dat we werken aan het doorbreken van bestaande stereotypen op basis van identiteit (etniciteit, religie, cultuur, gender- en seksuele oriëntatie) en bijbehorende rol- en verwachtingspatronen.

Wat leer je?

Je leert nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e eeuw en samen zorgen we voor een betere toekomst. Door de training wordt je je bewust van discriminatie en leer je hoe je discriminatie tegen kan gaan. Je leert niet alleen opkomen voor jezelf, maar ook voor anderen. Op deze manier kan jij ook je omgeving helpen.

We behandelen de volgende onderwerpen in de training:

  • Bewust worden van jouw rol in de maatschappij, hoe doe je mee?
  • Wat is gelijkwaardigheid en hoe gaan we met wederzijds respect met elkaar om als er verschillen zijn?
  • Wat als je kinderen te maken krijgen met racisme en discriminatie?
  • Hoe ga je misdrijven en overtredingen op basis van racisme tegen?
  • Hoe ga je om met ruzie en conflicten?

Kortom, de training richt zich op jou. Hoe kan je je eigen situatie verbeteren vanuit je eigen gedrag en houding. Op deze manier draag je bij aan een leukere stad, waar iedereen meedoet.

Rotterdam is een diverse stad

Racisme en discriminatie bevorderen uitsluiting van Rotterdammers en belemmeren hen in het meedoen aan de maatschappij. In de training Unboxing Discriminatie wordt daar een start mee gemaakt door de deelnemers voor te lichten over rechten, plichten en kansen van iedere burger.

Meer informatie + aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Neem dan contact op via info@donadaria.nl of bel met Dona Daria 010-4659296.

Download hier de flyer.