Geannuleerd: Save the date: Slotbijeenkomst Stop Geweld Tegen Vrouwen op 26 maart

Geweld tegen vrouwen wordt in meer dan negentig procent van de gevallen gepleegd door mannen. Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen kunnen en moeten bijdragen aan het voorkomen van dit geweld. 

Sinds de stille tocht in december 2018 naar aanleiding van de moord op onder andere Humeyra hebben Dona Daria, Radar, SPIOR en Emancipator samengewerkt in Rotterdam. Er zijn het afgelopen jaar meer dan vijftig dialoogtafels georganiseerd, waar we hebben gesproken met honderden mensen, waaronder ervaringsdeskundigen en tal van betrokken organisaties en de gemeente.

Op 26 maart presenteren we de bevindingen van een jaar samenwerking en onze plannen om in Rotterdam een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. 

We willen de komende jaren in Rotterdam bouwen aan een stevige lokale tak van het Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld. We nodigen organisaties en mannen die zich willen inzetten om geweld te voorkomen uit om daar op 26 maart met ons de nodige volgende stappen in te zetten. 

Deze bijeenkomst biedt: 

  • kennis en inzichten over de rol van jongens en mannen bij het vóórkomen en voorkómen van geweld, 
  • inspiratie en handvatten om in je eigen omgeving jongens en mannen te bereiken, 
  • de kans om je aan te sluiten bij en te committeren aan het Deltaplan. 

Programma

14.30Inloop
15.00

Start programma met onder andere:

  • Omstanderinterventiework- shop van Fairspace: wat te doen bij straatintimidatie?
  • Theatervoorstelling MEN(S) door Tim van der Molen: over wat het betekent om een man te zijn
  • Jens van Tricht, directeur Stichting Emancipator: over mannelijkheid en geweld
17.30Napraten met een borrel

 

Informatie + kaartjes

Slotbijeenkomst Stop Geweld Tegen Vrouwen Rotterdam

Datum: 26 maart 2020 van 14.30 – 17.30
Locatie: Congres- en debatcentrum Arminius: Museumpark 3, Rotterdam

Kaartjes koop je via: https://arminius.nu/programma/stop-geweld-vrouwen-rotterdam/

Organisaties kunnen zich aanmelden via: info@maction.nl

In samenwerking met: Emancipator, Dona Daria, Radar, SPIOR, Imagine, Gemeente Rotterdam, Arminius Rotterdam.