Persconferentie coronavirus 6 augustus: extra regels in eenvoudige taal

Corona laait op, zeker in onze stad. Soms kan het lastig zijn om goed uit te leggen wat de risico’s en regels zijn. De overheid stelt dan ook informatie beschikbaar in eenvoudige taal. 
 

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdammers die niet goed Nederlands kunnen lezen of begrijpen dezelfde informatie krijgen over het coronavirus als de rest van Rotterdam en Nederland.

Onder Rotterdammers die niet goed Nederlands kunnen lezen en schrijven wordt verstaan laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb’ers). 

Beeldmateriaal via Unsplash.