Oproep: online huiskamergesprekken over de laatste levensfase

Heb je weleens nagedacht over jouw laatste levensfase? Hoe kijk je aan tegen ouder worden en doodgaan? Wat is voor jou belangrijk en hoe hoop je dat het zal zijn? Hoe geven wij als samenleving invulling aan de verschillende ideeën hierover? Jong en oud; iedereen krijgt te maken met de laatste levensfase.  

Op 26 september en 7 oktober 2020 worden op initiatief van het Ministerie van VWS online huiskamergesprekken georganiseerd over de laatste levensfase. Jouw opvattingen en gedachten kun je meegeven als input voor de politieke discussies. Praat online mee over thema’s als voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. Iedereen is welkom. 

Aanmelden via: www.dialooglaatstelevensfase.nl