Open brief n.a.v. het Onderzoeksrapport Humeyra.

Dona Daria zet zich sinds jaar en dag in voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen. De uitkomst van het rapport, waarin onderzoek is gedaan naar de dood van Rotterdamse Humeyra, komt dan ook als schokkend maar niet als verrassend. Geweld tegen vrouwen is een groot maatschappelijk probleem. Binnen het rapport wordt er terecht kritisch gekeken naar het functioneren van de hulpverleningsinstanties en de aanpak van de politie. Het rapport schetst een gitzwart beeld van een falend systeem. Als het gaat om veiligheid moeten vrouwen altijd kunnen vertrouwen op zorgvuldig en adequaat handelen.

De oorzaak van de dood van Humeyra ligt niet alleen bij de falende hulpverlening. Geweld tegen vrouwen is een diepgeworteld maatschappelijk probleem. We moeten als samenleving erkennen dat we een probleem hebben. Geweld tegen vrouwen is een probleem dat niet alleen samenhangt met schadelijke traditionele praktijken, eerwraak en andere cultureel gebonden perspectieven op vrouwen en vrouwelijkheid zoals vaak gedacht en benoemd wordt. ‘Gezinsdrama’s’, verkrachting, stalking, misbruik en andere vormen van geweld tegen vrouwen vinden in alle lagen, rangen en standen van onze samenleving plaats.

In 2018 zijn er 40 vrouwen vermoord. De moorden worden verpakt in termen als ‘familiedrama’ of een ‘crime passionel’. Wereldwijd worden jaarlijks dertigduizend vrouwen vermoord door hun (ex)partner. Dona Daria ziet de dood van Humeyra dan ook niet als een op zichzelf staande zaak. Humeyra’s dood staat in een veel grotere context: vrouwenhaat met als gevolg féminicide.

Masculien geweld, macho-cultuur en giftige mannelijkheid zijn de gemeenschappelijke noemer bij geweld tegen vrouwen (maar ook bij homo- en transgender geweld). Giftige mannelijkheid uit zich in agressieve dominantie, geen ‘nee’ als antwoord accepteren, vrouwen als ondergeschikt en minderwaardig zien en gedrag waarbij het sentiment ‘boys will be boys’ als uitgangspunt wordt gebruikt om verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te ontduiken. Deze gedragingen komen ook voor bij hulpverleningsinstanties en het politieapparaat zelf. De dood van Humeyra is een harde confrontatie met ons eigen gedrag. Dona Daria vind verandering van binnenuit belangrijk. Verandering om toe te werken naar gelijke behandeling, inclusieve teams, klantbenadering en bovenal een prettige omgang met elkaar.

Humeyra is vermoord door één persoon, Bekir E. Haar moord is mogelijk gemaakt door ons systeem en cultuur waarin vrouwen nog altijd als minderwaardig worden gezien. De oplossing voor geweld tegen vrouwen ligt dichtbij. Mannen en vrouwen moeten het zwijgen onderling doorbreken als het gaat om uitsluiting, pesterijen, kleedkamerpraat, de verheerlijking van verkrachting en fysiek geweld tegen vrouwen. Mannen zijn een deel van de oplossing om geweld tegen vrouwen te stoppen. Dona Daria biedt in samenwerking met andere organisaties ondersteuning, dialoog en training aan moedige mannen die opstaan tegen geweld tegen vrouwen.

Bij de stille tocht voor Humeyra hebben we gezien hoe we krachten kunnen bundelen. We roepen dan ook alle mannen op, om op te staan tegen geweld tegen vrouwen en zich aan te sluiten bij ons platform ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’.

Namens,

Patricia Ooms (directeur) en team Dona Daria Rotterdam