Ontmoet team Dona Daria: Patricia Ooms

Iedere week stellen we een van onze teamleden voor. Al onze teamleden hebben een foto laten maken op een plek in Rotterdam die iets voor hen betekent.

Deze week: Patricia Ooms, directeur

Naam: Patricia Ooms
Plek: de Hefbrug
Te bereiken via: p.ooms@donadaria.nl

Foto door: Matheus Santana

“De Hefbrug staat symbool voor onze stad Rotterdam. De brug is zo’n 100 jaar geleden gebouwd om de explosieve bevolkingsgroei van de stad op te vangen en om het treinverkeer naar Noord Nederland mogelijk te maken. De brug maakte de verbinding tussen de zuid en de noord kant van Rotterdam mogelijk. De brug maakte het voor vele mensen mogelijk om met elkaar in contact te komen, samen te werken, te leven,  te ontspannen, te feesten en verder te bouwen aan deze mooie stad.

Nu de brug niet meer in functie is, hangt het bewegend brugwegdek half hoog. Voor mij symboliseert dit halfhoog hangen van het wegdek dat verbindingen niet altijd van zelf komen vooral tussen mensen. Er kunnen spanningen zijn, schurende opvattingen, uitsluiting, framing enzovoort. Om deze verbindingen tussen mensen goed van de grond te krijgen zijn er bruggenbouwers nodig. 

Dona Daria is als organisatie verbindend, juist ook daar tussen groepen en mensen waar het in eerste opslag niet logisch lijkt. Dona Daria gaat uit van ieders authenticiteit en wil dit graag samenbrengen zodat we met elkaar tot oplossingen komen op thema’s die voor de Rotterdamse samenleving spelen.

De verscheidenheid aan onderwerpen, mensen en Rotterdamse vraagstukken maakt mijn werk binnen Dona Daria uitdagend. Daarnaast geeft mijn rol mij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beleid met als doel op te komen voor mensen met een achtergestelde positie vanwege hun afkomst, religie, sekse, gender en/of seksuele oriëntatie. Met onze activiteiten werken we aan een inclusief Rotterdam.”