Mooi nieuws van uit de samenwerking met UNP

Bijzonder en mooi nieuws vanuit de samenwerking met UNP, sinds 2018 samenwerkingspartner vanDona Daria!
UNP (United Nigerian Platform Nederland) is de parapluorganisatie die alle Nigeriaanse Verenigingen en organisaties in Nederland bij elkaar brengt.

Het doel van dit Platform is het bevorderen van eenheid onder deze verenigingen en organoisaties en de collectieve belangen te dienen als verenigde burgers die zijn samengekomen om de Nigeriaanse kunst en cultuur te promoten.
En te streven naar inclusie in de Nederlandse samenleving.

Onze collega Joyce Adams is vanaf het begin bij deze samenwerking betrokken en heeft uit handen van het bestuur namens Donald Okeke en Fester Imoh de Appreciation Award in ontvangst mogen nemen. Een waardering award in teken van dank voor haar initiatief, enthousiasme en support voor het helpen bereiken van de UNP doelen.

Deze waardering viel bij Joyce geheel onverwacht maar desalniettemin is zij enorm dankbaar:

“Graag wil ik iedereen bij UNP nogmaals bedanken voor de Appreciation Award die ik van u mocht ontvangen.
Ik wil deze ook mede opdragen aan de directie en het hele team van Dona Daria.
Ik dank u voor het vertrouwen en de mooie samenwerking van de afgelopen jaren.”

Lees meer over UNP (United Nigerian Platform Nederland) via de website.

En hou deze website in de gaten om de ontwikkelingen van deze samenwerking te volgen.

Scroll down for English

 

Special and wonderfull news from the collaboration with UNP, a collaboration partner of Dona Daria since 2018!

UNP (United Nigerian Platform Netherlands) is the umbrella organization that brings together all Nigerian associations and organizations in the Netherlands.

The aim of this Platform is to promote and foster unity among these associations and to serve the collective interests as united citizens who have come together to promote Nigerian arts and culture. And to strive for inclusion in Dutch society.

Our colleague Joyce Adams has been involved in this collaboration from the start and received the Appreciation Award from the board on behalf of Donald Okeke and Fester Imoh. An appreciation Award in recognition of her initiative, enthusiasm and support in helping to achieve the UNP goals.

This appreciation was completely unexpected for Joyce, but she is nevertheless extremely grateful:

“I would like to thank everyone at UNP again for the Appreciation Award you have given me.
I also want to dedicate this to the management and the entire team of Dona Daria.
Thank you for the trust and the great collaboration over the past few years.”

Read more about UNP (United Nigerian Platform Netherlands) via their website
And keep an eye on this website to follow the developments of this collaboration.