Mannen-emancipatie Rotterdam Emancipator X Dona Daria

Mooi nieuws voor emancipatie in Rotterdam want Dona Daria gaat samenwerken met Emancipator, de pionier-organisatie op het gebied van mannenemancipatie in Nederland. In de doorontwikkeling naar gendergelijkheid in onze maatschappij is het belangrijk om ook mannen deel te laten zijn van de strijd en daarmee ook de oplossing.

Wie is Emancipator?

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Zij betrekken jongens en mannen bij emancipatievraagstukken en zijn actief op vier themagebieden: Arbeid & Zorg, Geweld & Veiligheid, Relaties & Seksualiteit, en Gender & Diversiteit. Met een groot en groeiend netwerk in Amsterdam, Nederland en wereldwijd verbinden zij professionals, organisaties en individuele mannen met elkaar. Emancipator werkt aan bewustwording, het agenderen van mannenemancipatie en deskundigheidsbevordering betreft het werken met jongens en mannen.

Wat verstaan we eigenlijk onder mannenemancipatie? 

Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid en bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn. Van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid.

In het laatste kwartaal van 2022 gaan we binnen deze samenwerking bestaande netwerken rond mannenemancipatie in Rotterdam in kaart brengen, bij elkaar brengen, uitbreiden en versterken. 

Wat gaan we doen?

We gaan in een aantal werkconferenties op een participatieve manier met elkaar de dialoog aan. In deze gesprekken inventariseren we welke thema’s en vragen er spelen, welke kennis en methoden er beschikbaar zijn en waar behoefte aan is rondom mannenemancipatie in Rotterdam. Samen verkennen we bestaande of mogelijke oplossingsrichtingen en brengen we in kaart welke actoren, doelgroepen, netwerken, partners, gemeenschappen, organisaties etc. betrokken zijn, willen zijn of zouden moeten worden bij mannenemancipatie.

We doen gezamenlijk een verkenning van thema’s, invalshoeken, oplossingsrichtingen, werkwijzen, en actoren op het gebied van mannenemancipatie. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor de stad Rotterdam – een aanzet tot een strategische agenda voor mannenemancipatie – zowel gemeente als organisaties, professionals en mannen zelf. Dit rapport wordt op een slotbijeenkomst gepresenteerd aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Wat gaat er met de input van de deelnemers gebeuren?

Het resultaat van dit alles is een rapport met aanbevelingen om mannenemancipatie in Rotterdam te bevorderen. Het biedt aanknopingspunten voor het nieuwe College van B&W in Rotterdam om in het nieuwe beleidskader mee te nemen en geeft inzicht in verschillende manieren waarop jongens en mannen deel van de oplossing kunnen worden voor uiteenlopende emancipatie- en maatschappelijke vraagstukken. Binnen bestaand én mogelijk nieuw beleid kunnen gemeente, organisaties en professionals daarmee inzetten op nieuwe oplossingsrichtingen voor oude en nieuwe problemen en uitdagingen. Op basis van het rapport kunnen actoren die met jongens en mannen (willen) werken bijdragen aan een veilige, gelijkwaardige en rechtvaardige stad waarin iedereen zich ten volle als mens kan ontplooien.

Wanneer en waar?

Op vijf oktober organiseert Mannenemancipatie Rotterdam een startbijeenkomst, te weten van 10.30 tot 13.30 (inclusief lunch). Locatie: Gerard Scholtenstraat 129, 3035 SJ Rotterdam

Wil jij samen met ons bijdragen aan mannenemancipatie in Rotterdam? Meld je dan aan voor een van de bijeenkomsten. Graag zien we je ook bij onze Slotbijeenkomst om de uitkomsten met je te delen!

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden kan via deze LINK

Wat: Mannenemancipatie Rotterdam Emancipator X Dona Daria
Waar: Dona Daria, Gerard Scholtenstraat 129, 3035 SJ Rotterdam
Wanneer: woensdag 5 oktober van 10.30 tot 13.30 (inclusief lunch).

Dinsdag 18 oktober
14.00u-17.00u
of
18.00u-21.00u

Woensdag 19 oktober
9.30u-12.30u

Woensdag 7 december (slotbijeenkomst)
16.30u – 19.30u (inclusief eten)

Kan je niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten en wil je wel je input geven? Vul dan HIER de enquête in.