Mannen en emancipatie

Hoewel er veel gesprekken zijn over vrouwenemancipatie, benadrukt Dona Daria het belang van emancipatie voor mannen. Een sterkere samenleving kan alleen ontstaan als we ons allemaal emanciperen. Daarom heeft mannenemancipatie de laatste jaren onze volle aandacht gekregen. Samen zijn we slagvaardiger om maatschappelijke problemen om te lossen. Een van onze initiatieven is het project Mannenemancipatie 2.0, waarbij toegepast psycholoog Lundwa Smith onderzoek heeft gedaan om een dieper inzicht te krijgen in de dynamiek van mannen en hun emotioneel welzijn.

The barbershop sessions

Onze projectleider Gert-Jan Verboom en influencer Matheus Santana gingen namens Dona Daria de straat op en interviewden verschillende mannen over onderwerpen als mannelijkheid en vaderschap.

Hoe ervaren mannen hun emotioneel welzijn?

Mannen in Rotterdam lijken zich nog niet volledig bewust te zijn van en zijn nog niet voldoende geëmancipeerd op het gebied van hun emotionele welzijn, dat is de kernconclusie van het onderzoek uit 2023, uitgevoerd door Lundwa Smith in opdracht van Dona Daria. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in het emotionele welzijn van mannen in Rotterdam. Uit de bevindingen blijkt dat elke man zijn eigen obstakels ervaart, maar dat er een overkoepelend probleem is: mannen vinden het moeilijk om vanuit persoonlijke, omgevings- en maatschappelijke factoren hun emotionele welzijn te bevorderen.

Voorbeelden zijn:

  • Jonge mannen, vooral (bipoc) queer, hebben moeite een weg vinden in de man die ze verteld worden dat ze moeten zijn en de man die ze willen zijn.
  • Praten over seksualiteit vinden mannen/jongens vaak moeilijk.
  • Huilen om verlies, maar in de samenleving zet je “een ander gezicht op”.
  • Tekenen van “zwakte” worden niet geaccepteerd. Je moet sterk zijn en zorgen voor een ander wordt als vanzelfsprekend gezien.
  • Het tonen van emoties wordt door elke man wel anders gezien.
 
Tijdens het onderzoek zijn er ook taboeonderwerpen besproken zoals als je als man of jongen slachtoffers wordt van (seksueel) geweld, drugsgebruik, intimidatie, je rol als pleger of omstander bij geweld, de man als eindverantwoordelijke voor het gezin, seksualiteit en andere intieme zaken.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek werd uitgevoerd middels een kwalitatieve benadering, waarbij zowel literatuuronderzoek als interviews werden toegepast. In totaal werden elf interviews gehouden, waarvan drie in de vorm van focusgroepen. Enkele respondenten waren verbonden aan de organisatie Dona Daria, terwijl andere respondenten willekeurig werden geselecteerd.

Op de bres voor meer voorlichting, acceptatie en empowerment

Op basis van deze resultaten en conclusies wordt aanbevolen om empowermentprogramma’s te ontwikkelen die zich richten op het verbeteren van het emotionele welzijn van mannen. Daarnaast wordt aanbevolen om voorlichtingscampagnes op te zetten die de gevaren belichten van het negeren van emotioneel welzijn, zowel voor jongeren als ouders. Mogelijk vervolgonderzoek kan zich richten op het creëren van een systeem dat de rechten van mannen waarborgt en meer acceptatie bevordert voor de LHBTI+ gemeenschap.

En nu?

Dona Daria is vastbesloten om de komende jaren een krachtige focus te behouden op mannenemancipatie. In 2024 zullen we ons inzetten voor diverse onderwerpen die mannen en mannelijkheid aanraken, zoals veiligheid, straatintimidatie, emotioneel welzijn, drugsgebruik, verantwoordelijkheid, seksualiteit, mentale gezondheid en depressie, en het herdefiniëren van mannelijkheid en machismo.

Word lid van het Mannenplatform

Wil je je aansluiten bij andere mannen en ons platform? Word dan lid door een e-mail te sturen naar g.verboom@donadaria.nl en draag bij aan het creëren van een gezonde toekomst voor zowel mannen als vrouwen. Samen kunnen we werken aan een meer inclusieve samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.