GEZOCHT: Klankbordleden voor onze nieuwe zakelijke tak Inclusief Zakendoen

De afgelopen maanden hebben wij binnen Dona Daria hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe tak binnen onze organisatie. Door middel van Inclusief Zakendoen willen wij gehoor geven aan de vraag van organisaties en bedrijven naar expertise op het gebied van inclusiviteit op de werkvloer. Door middel van ons uitgebreide aanbod aan op maat gemaakte trajecten en strategieën en het gebruik van zowel zelfontwikkelde als geaccrediteerde methodieken zullen wij bedrijven en organisaties op weg helpen naar een werkomgeving waarin rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor iedere werknemer centraal staan.

Wie zoeken wij?

In dit deel van het proces van de ontwikkeling van Inclusief Zakendoen betrekken wij graag een klankbordgroep. Leden van een klankbordgroep geven op verschillende momenten tijdens de ontwikkeling en uitvoering van dit project hun mening over verschillende aspecten van Inclusief Zakendoen en hebben dus een belangrijke raadplegende rol. Jullie mening is namelijk van essentiële waarde voor de ontwikkeling en de uitvoering van dit nieuwe project!

Profiel Klankbordgroepleden

  • U bent werkzaam in het bedrijfsleven, bij voorkeur in management, P&O, vertrouwenspersoon of aanverwante functie;
  • U bent twee keer per jaar beschikbaar voor een online sessie (totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer vier tot zes uur per jaar);
  • U bent constructief, positief-kritisch en bereid om achteraf beknopt schriftelijk feedback te geven.

 

Uw waardevolle bijdrage zal een grote impact hebben op het succes van Inclusief Zakendoen en het verwezenlijken van onze doelen. Daarnaast helpt u de maatschappelijke impact van moederorganisatie Dona Daria te vergroten.

Praktische informatie

We waarderen uw betrokkenheid en expertise en kijken ernaar uit om samen te werken aan een inclusieve toekomst.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 september via info@inclusiefzakendoen.nl t.a.v. ‘Klankbordgroep’. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 14 september vanaf 19:30 tot ongeveer 20:30 op Teams.
Na inschrijving ontvangt u een e-mail van ons met hierin een uitnodiging voor de online vergadering. Graag tot dan!