Dona Daria in het Rotterdamse netwerk

Mooi nieuws! Dona Daria collega’s zijn geïnterviewd voor de publicatie van een hoog aangeschreven onderzoek over maatschappelijke organisaties in Rotterdam.

In dit artikel van het wetenschappelijke journal Cities wordt onderzocht hoe in Rotterdam gevestigde maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met diversiteits- en inclusiekwesties zich verhouden tot elkaar. En hoe deze zich tot de Gemeente Rotterdam verhouden maar ook hoe zij binnen dit netwerk handelen. In het artikel (Engelstalig) wordt Brokerage genoemd; dit betekent een sleutelfunctie hebben als organisatie in het D&I veld (Diversiteit en inclusie in het personeelsbeleid van het Rijk). 

In dit onderzoek komt Dona Daria naar boven als een van de belangrijkste brokers in het veld. Natuurlijk zijn wij heel trots en vereerd en erkennen ook onze zusterorganisatie en samenwerkingspartners zoals Radar en natuurlijk de Gemeente Rotterdam, die worden benoemd in het kader van de netwerken. Onderstaand hebben we een kort stuk uit het artikel vertaald naar het Nederlands en uiteraard ook de link naar de publicatie:

“Bij het analyseren van het geobserveerde netwerk hebben we de centraliteit van actoren gemeten, aangezien interorganisatorische netwerkanalyses herhaaldelijk een correlatie tussen centraliteit en macht hebben aangetoond (Mizruchi & Galaskiewicz, 1993). Degree centraliteit is een maatstaf die de invloed van een actor in het netwerk kan aangeven. Het kan op twee manieren worden vastgesteld: door te kijken naar de in-degree of out-degree van actoren, respectievelijk het aantal inkomende en uitgaande banden van een knooppunt. Wanneer banden worden geassocieerd met samenwerking, kan in-degree worden gezien als een vorm van ‘populariteit’ (Srinivas & Velusamy, 2015). 

De hoge graad van een knooppunt wijst erop dat andere netwerkleden betrokkenheid bij dat knooppunt beginnen. Out-degree kan worden geïnterpreteerd als ‘gezelligheid’ of ‘expansiviteit’ van een acteur (Borgatti et al., 2018). Op basis van deze definities worden drie actoren in het netwerk geïdentificeerd als aanzienlijk invloedrijker dan andere: de gemeente Rotterdam, Dona Daria en RADAR. De gemeente Rotterdam verschijnt als meest invloedrijke actor met een in-graad van 19; Dona Daria volgt met een in-graad van 11; en dan RADAR, met een in-graad van 9.”

Link naar de publicatie

Dona Daria zet zich in voor een inclusieve samenleving en is afhankelijk van subsidies, fondsen en giften.  

Wil jij ons ook ondersteunen?

We hebben de mogelijkheid op onze website om makkelijk een donatie te maken

Dit prachtige resultaat komt uit na een aantal jaren waarin wij als organisatie ook te maken hebben gehad met de uitdagingen als de Covid -en energiecrisis, waardoor we onze doelgroepen moeilijker konden bereiken. Het zou ons enorm goed doen om te zien wat we samen kunnen bereiken als we de handen ineen slaan.

Het afgelopen jaar werkten we aan veel mooie projecten:

Mannenemancipatie door met mannen in gesprek en aan de slag te gaan als het gaat om een eerlijkere verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit deden we samen met Emancipator. 

We gingen met Rotterdammers in dialoog over seksueel geweld, #MeToo, incest en empowerment na afloop van de voorstelling VIES. Dit deden we samen met theatergezelschap LUSU en Expertisecentrum Seksualiteit Rutgers.

Straatintimidatie was ook dit jaar weer een belangrijk onderwerp. We gingen met jongeren in gesprek. Dit deden we samen met onze jongerenafdeling SPACE en WMO Radar.

Tijdens de Focusdag 2022 bespraken we het effect van de pandemie op het leven van LHBTIQA+ jongeren met zo’n 400 sociale professionals.

Ook in Europa zijn we actief en richten we ons op inclusie op Europees niveau. We delen kennis en leren zelf ook veel van onze buurlanden middels het Erasmus+ project.

Femicide was ook dit jaar weer een belangrijk thema. Door verhullend taalgebruik draaien we als samenleving om het probleem heen en daarom willen we meer bekendheid geven aan de term femicide: moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. We zijn dan ook een actieve partner tijdens Orange The World.

We werkten aan de acceptatie seksuele diversiteit. Hoe werk je als professional cultuursensitief als je cliënten andere behoeften hebben qua zorg en ondersteuning? Welke uitdagingen kom je tegen op het gebied van LHBTIQA+ acceptatie en hoe kun je de acceptatie voor seksuele diversiteit vergroten onder Marokkaanse Rotterdammers? Dit deden we samen met Gemeente Rotterdam.

We werken ondertussen al 12 jaar samen met de Nigeriaanse organisatie UNP op het gebied van vrouwenemancipatie.

Onze jongerenafdeling SPACE maakte Kleurrijk & Succesvol, een podcast waar jongeren hun rolmodellen interviewen over succes, ondanks racisme, seksisme, vooroordelen en andere tegenslagen. De première was met Olcay Gulsen, de tweede aflevering met Typhoon, de derde aflevering met Tijn de Jong (Tijn Blijft Zacht) en de vierde met Fernando Halman.

Ook zetten we ons in op het versterken van economische zelfstandigheid bij vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld door ons project de Nieuwe Toekomst.

Daarnaast hadden we ook activiteiten onder de vlag Unboxing Rotterdam, vervulden we een trekkersrol bij Zelfbeschikking & Verblijfsrecht i.s.m. Voorlichters Gezondheid en platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht.