Dona Daria Dialogen

Geen debat, maar écht in gesprek met elkaar. Luisteren naar elkaars perspectieven en inzichten, om nader tot elkaar te komen. 

Vraag ons voor een dialoog

Dona Daria, centrum voor emancipatie, participatie en empowerment, werkt aan de versterking van veerkracht en emancipatie van Rotterdammers. Samen gaan we in gesprek over actuele, maatschappelijke en soms moeilijke onderwerpen. Een dialoog brengt het gesprek en daardoor de verbinding tussen mensen tot stand. We zetten mensen in hun kracht en helpen hun een stap verder in hun ontwikkeling. Dialogen zijn voor iedereen geschikt. Denk hierbij aan: buurthuizen, scholen, organisaties, zelf-organisaties en stichtingen. We geven dialogen op locatie, online en op ons kantoor.

Waarom een dialoog?

De dialoog brengt mensen in verbinding met elkaar:

 • gesprekken geven betekenis op een dieper niveau waardoor zij zich een nieuw beeld kunnen vormen rondom lastige onderwerpen
 • mensen gaan het gesprek met elkaar aan waardoor zij geraakt worden en ook hun emoties in een veilige omgeving kunnen uiten
 • dialogen bieden mensen meer houvast en richting ten aanzien van de besproken onderwerpen.
 • dialogen geven mensen nieuwe woorden en ideeën waarmee zij hun gevoelens en gedachten kunnen uiten.

Lastige onderwerpen bespreken in een ontspannen sfeer.

De dialogen gegeven door Dona Daria omvatten uiteenlopende onderwerpen zoals:

 • huiselijk en seksueel geweld
 • psychische problematiek
 • zelfbeschikking
 • positief opvoeden
 • vrijheid
 • polarisering van de samenleving
 • discriminatie en uitsluiting
 • keuzevrijheid
 • doorbreken van taboes
 • schadelijke traditionele praktijken
 • tradities & rolpatronen
 • veilig zijn thuis en op straat
 • talentontwikkeling
 • het verbeteren van je plek in de maatschappij.

 

Maatwerk: We bieden ook dialogen op maat, waarbij we samen het onderwerp kiezen.

Voor professionals: Werk je in de sociale sector en ben je op zoek naar meer manieren om jouw cliënten of doelgroep te ondersteunen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling? Bel of mail dan Dona Daria via 010 4659296 of info@donadaria.nl

Kosten: De dialogen zijn toegankelijk voor iedere Rotterdammer en worden kosteloos aangeboden voor groepen. Wil je zelfs iets organiseren? Dan bieden we een onkostenvergoeding.

Aanmelden: Dialogen zijn geschikt voor groepen van 10 mensen, individueel aanmelden kan ook.

Download hier de flyer.

Beeldmateriaal via Unsplash.