Dona Daria 2020: de toespraak van Patricia Ooms

Afgelopen 30 januari sprak directeur Patricia Ooms de bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst toe. Dona Daria in 2020, een nieuw decennium, een nieuw symbool en nieuwe samenwerkingen. Lees hier de toespraak: 
 

“Beste mensen, namens het bestuur en mijzelf welkom in het huis van Dona Daria, wat een mooie opkomst!

Welkom wethouder Judith Bokhove, dank dat je vanmiddag toch nog even tijd voor ons vrij hebben gemaakt voorafgaand aan de raadsvergadering. Dank alvast aan jullie allen voor jullie komst en dit gezegd hebbende wil ik ook benadrukken dat onze dank aan jullie verder gaat.

Als we terugkijken op 2019 hebben we met jullie mooie resultaten geboekt. In samenwerking, en ik ga geen namen noemen van organisaties want ik zal er vast een aantal vergeten en jullie zijn allemaal even waardevol voor Dona Daria. In samenwerking met zelforganisaties, verenigingen, religieuze instellingen, sociaal ondernemers, scholen, landelijke organisaties, fondsen, Europese partners, de Gemeente Rotterdam, actieve bewoners, professionals, sleutelpersonen en vrijwilligers hebben we vele activiteiten uitgevoerd die hebben bijgedragen aan de emancipatie, veerkracht, gezondheid en geluk van groepen mensen en individuele personen.

In 2019 hebben, Dona Daria breed (dus dit houdt in zowel Europees, stedelijk als met onze lokale welzijnsopdracht), zo’n 6000 mensen deelgenomen aan onze activiteiten en indirect via ons social media hebben we ongeveer 10.000 mensen weten te bereiken.

Maar we zijn er nog lang niet. Werken aan een inclusieve samenleving is complex en meervoudig. We blijven dan ook onderwerpen agenderen, onderwerpen als geweld tegen vrouwen en LHBTI, discriminatie, genderdiversiteit en gendergelijkheid. Naast het agenderen vinden ook velerlei activiteiten plaats in Rotterdam door en vaak in samenwerking met jullie. Veel van deze activiteiten zijn terug te vinden in ons Unboxing Rotterdam programmering.

We zijn ons terdege bewust dat we de emancipatie van groepen mensen en individuen voortdurend met elkaar moeten vormgeven. Vanaf 2018 hebben we de aansluiting dan ook gezocht met mannen en met andere groepen mensen die bezig zijn met hun streven naar gelijke rechten.

Ik herinner mij van verleden jaar dat een aantal van jullie in gesprek, hebben aangegeven dat de samenwerking mooi is, dat het vraagt om meer en dat het vraagt om doorpakken. “Het is nodig!” wordt er vaak achter aan gezegd.

Dona Daria heeft jullie gehoord en we zullen onze kennis en expertise op gebied van emancipatie, diversiteiten en inclusie met jullie delen.

De koers die we in 2018 hebben ingezet, zetten we door en we zullen elkaar hard nodig hebben. Het nieuw decennium brengt grote veranderingen met zich mee. De eerste veranderingen hebben zich al aangekondigd denk aan de klimaatverandering en robotisering.

Als ik in de toekomst kijk zullen mogelijk veel banen niet meer in de wereld van morgen bestaan. Ik vraag me af hoe we er voor zorgen dat iedereen kan zijn wie hij/zij/hen wil zijn en gelukkig blijft? Welk skills hebben we nodig om de wereld van morgen samen met elkaar te maken?

En als ik dan nu de zaal in kijk en zoveel verschillende mensen zie dan heb ik er alle vertrouwen in dat we met elkaar goed kunnen inspelen op dit soort vraagstukken. Zolang we elkaar weten te bewegen en dit mag soms in gesprek ook best schuren. Zolang we elkaar weten te waarderen op basis van talenten en gelijkwaardigheid.

De koers die we ingaan zullen we vanuit Dona Daria doen in een nieuw jasje. We vonden het wel tijd zo in het nieuwe decennium. In 2019 hebben we in samenwerking met communicatiebureau L5 en Pressure Line goed gekeken naar hoe we vanuit Dona Daria de emancipatorische boodschap toekomstig willen uitdragen. We hebben daarbij gekeken naar onze tone of voice van onze nieuwsbrieven en social media, onze website en logo en vandaag is het voor ons het feestelijk moment om dit met jullie te delen.

Ik wil Judith Bokhove vragen naar voren te komen en namens ons de nieuwe logo te onthullen.”

Bekijk alle foto’s van de middag op onze Facebookpagina.