De Nieuwe Toekomst

De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige training in Nederland voor vrouwen met huiselijk geweld ervaringen met betrekking tot participatie en toeleiding naar een passende baan.

Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid. Tijdens de training verschuift de focus van de persoon naar de positie van de deelneemster in de samenleving. Zo wordt een brug geslagen tussen de werkdomeinen hulpverlening en re-integratie.

Dona Daria projectleider Vanessa Beltgens vertelt:

“21 maart hadden wij de afsluiting van alweer een traject van ‘De Nieuwe Toekomst’. Wij hadden een leuk groep dames die uiteindelijk hun certificaat hebben gehaald en ik ben trots op ze. Samen met een coach gaan zij verder op het pad van hun nieuwe toekomst met doelen op (vrijwilligers) werk en/of opleiding. Een duidelijk plan van aanpak en dat is fijn, structuur na een kwetsbaar leven te hebben geleid geeft hun weer lef en kracht om door te gaan. De volgende trainingen staan in april gepland. Interesse? Mail mij: v.beltgens@donadaria.nl.

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak en werkt trots samen met Dona Daria Projectleiders, Trainers en Coaches.

Bekijk het fotoverslag  hieronder!