Co-Happiness

NEDERLANDS

Het project ‘Co-Happiness: Happy and safe in the Community’ gaat over kindermishandeling. Met dit project wordt gewerkt aan preventie en het vergroten van het bewustzijn over dit onderwerp.

Partners uit 6 Europese landen (Nederland, Portugal, Finland, Griekenland, Italië en Roemenië) bundelen hun krachten om de oorzaken van kindermishandeling te bespreken en om een innovatieve methode te ontwikkelen om kindermishandeling te bestrijden en te voorkomen.

Door verschillende activiteiten en materialen zullen docenten en
professionals die op dit gebied werkzaam zijn de kans krijgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, om zo kindermishandeling effectief aan te pakken. Het project richt zich op kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Het doel is om hen te leren hoe ze mishandeling kunnen herkennen en hierover te praten als het hen overkomt.

Projectactiviteiten

  • Ontwikkelen van een overzichtsrapport van de partnerlanden om kindermishandeling te voorkomen.
  • Ontwikkelen van een trainingsprogramma voor preventie en bewustmaking van kindermishandeling.
  • Een programma ontwikkelen om kindermishandeling te voorkomen, gericht op het trainen van opvoeders, professionals, mentoren, enz.
  • Ontwikkelen van een Co-Happiness-spel voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud om hen te helpen om te gaan en te praten over mishandeling en geweld.
  • Een bronnengids opstellen voor het gebruik van het programma en ter ondersteuning van het spel.
  • Organiseren van pilottrainingen gericht op de belangrijkste sleutelfiguren uit de gemeenschap om het projectmateriaal te testen.
  • Workshops organiseren voor professionals.
  • Seminars in partnerlanden organiseren om de resultaten van de pilots te presenteren en de projectresultaten verder te promoten bij belanghebbenden en een breed publiek.

Bekijk de website HIER 

ENGLISH

The project Co-Happiness: Happy and safe in the Community aims to promote prevention and raise awareness on issues related with child abuse and maltreatment.

Addressing child abuse is a community responsibility that requires education to equip both children and adults with the necessary information and strategies designed to recognize signs of child abuse and respond appropriately, and to prevent child abuse from occurring in the first place.

Partners from 6 European countries (The Netherlands, Portugal, Finland, Greece, Italy and Romania) gather their efforts together to discuss and review the causes of child abuse and maltreatment and develop innovative methodology and strategies to fight and prevent this phenomenon. Through variety of activities and outputs, educators and professionals working in this field will be provided with opportunities to increase their knowledge and skills to tackle these issues effectively.

The project will also reach 6-9 years old children and teach them how to recognize situations of child abuse or maltreatment and how to talk about this if it happens.

This project is funded under the Erasmus+ programme for the period 2018-2021. 

For more information visit the website HERE

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: