28 januari + 8 februari: Als geweld een taboe is (online)

Plaats: online gesprek via ZOOM
Datum: Donderdagavond 28 januari van 19.00 tot 20.30 uur en maandagavond 8 februari van 19.00 tot 20.30 uur

Dialoogleider: Daniëlle den Hollander

Heb je zelf geweld meegemaakt of ben je getuige geweest van geweld? Dan is hierover praten soms moeilijk. Deze dialoog kan je helpen het gesprek te starten.

Geweld is een moeilijk onderwerp. Soms praten we daar niet over omdat we ons schamen of omdat we bang zijn onze dierbaren pijn te doen. Toch is van het groot belang hierover te praten. Zo kunnen we elkaar helpen, ondersteunen en een luisterend oor bieden. Middels de dialoog wordt er de mogelijkheid geboden om in een veilige omgeving hier vrijuit over te kunnen spreken.

Programma

We willen de volgende onderwerpen in deze dialoog bespreekbaar maken:

  • Wat is jouw kijk op geweld en wat heb jezelf meegemaakt?
  • Hoe kunnen we meer openheid creëren rondom geweld?
  • Hoe kom je aan hulp?
  • Welke adviezen kunnen wij elkaar meegeven?

Aanmelden

De dialoog zal via ZOOM plaatsvinden. Er is plek in deze dialoog voor maximaal 12 personen.

Aanmelden (of als je vragen hebt) is mogelijk via d.denhollander@donadaria.nl