26 januari + 3 februari: Hoe ga je om met eenzaamheid tijdens de huidige crisis? (online)

Plaats: online gesprek via ZOOM
Datum: dinsdagavond 26 januari van 19.00 tot 20.30 uur en dinsdagavond 2 februari van 19.00 tot 20.30 uur

Dialoogleider: Daniëlle den Hollander

Door de huidige omstandigheden in onze samenleving ervaren veel mensen eenzaamheid en voelen zij zich geïsoleerd. Een ieder ervaart dit vanuit een ander perspectief maar dat neemt niet weg dat dit de verbinding met elkaar moeilijker maakt. Het is van belang dat mensen zich kunnen verbinden, elkaar kunnen ondersteunen en een luisterend oor kunnen bieden aan iemand die dit zo hard nodig heeft. Eenzaamheid is een thema wat vele mensen raakt en waardoor men uit balans raakt. Met als gevolg angst, depressie en isolatie ten aanzien van de naaste omgeving en de buitenwereld. 

Tijdens deze dialoog gaan we met elkaar in gesprek over dit gevoelige thema en proberen we elkaar een steuntje in de rug te geven. Laten we elkaar tijdens dialoog inspireren om met elkaar in verbinding te blijven en elkaar een hand toe te reiken.

Programma:

  • Ervaringen delen wat betreft eenzaamheid in deze samenleving;
  • Waar lopen wij tegen aan en wat zou helpend kunnen zijn;
  • Tips om elkaar te inspireren en te motiveren om in met elkaar in verbinding te blijven.

Aanmelden

De dialoog zal via ZOOM plaatsvinden. Er is plek in deze dialoog voor maximaal 12 personen. Aanmelden (of als je vragen hebt) is mogelijk via d.denhollander@donadaria.nl